Factoring

Faktoring jest elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym, zapewniającym płynność finansową oraz zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą.
 

Umożliwia nie tylko wzrost sprzedaży dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów, ale również – co dla większości przedsiębiorców jest rzeczą równie istotną – skutkuje obniżeniem kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego.
Zalety factoringu to przede wszystkim:

  • poprawa płynności finansowej, likwidacja skutków opóźnień płatniczych;
  • skuteczniejszy sposób planowania przepływów gotówki;
  • zmniejszenie kosztów własnych poprzez ograniczenie personelu administracyjnego, jako że faktor przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia księgowości dłużników i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelności;
  • możliwość odraczania płatności szczególnie pożądanym odbiorcom;
  • odpowiedzialność i ryzyko przejmuje w całości, bądź w pewnym zakresie instytucja faktoringowa.


Idea PARTNER dysponuje ofertą banków i instytucji finansowych, których produkty są najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierając ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom i możliwościom. Pomagamy przygotować dokumentację oraz ułatwiamy kompletowanie załączników.
W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z doradcą Idea PARTNER.

Nasza siedziba


Pokaż IdeaPartner na większej mapie